Skip to main content
DNNJ

Kunngjøring av årsmøte 2019

By 27. februar 2019august 24th, 2022No Comments

Vi vil med dette kunngjøre vårt årsmøte som vil bli holdt onsdag 20 mars kl 19.00 på vårt hjelpesenter på Skjæveland. Adressen er Øksnevarden 1.

Årsmøtet er lokalavdelingene sitt øverste organ og vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg med å møte opp for å stemme på saker som blir tatt opp og være med på å avgjøre Styret som skal lede avdelingen det kommende året.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren er underlagt Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter, så for vårt årsmøte blir dette gjeldende:
-Årsmøtet skal kunngjøres senest tre uker – 21 dager i forkant.
-Saker som en ønsker skal gjennomgås på Årsmøtet må sendes inn på mail til nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no senest to uker – 12 dager – i forkant, det vil si onsdag 6 mars.
-Skal en ha møterett på Årsmøtet må en ha gyldig og betalt medlemskap for 2019 eller være innstilt som kandidat til et verv.
– Skal en ha tale- og stemmerett må en i tillegg ha hatt gyldig og betalt medlemskap i 2018. Talerett har og en person som er invitert spesielt for anledningen for å komme med et faglig innspill eller foredrag.

Stemme- og møterettsstatus vil bli sjekket ved inngangen til årsmøtelokalet.
Endelig innkalling med saks- og nominasjonsliste og grunnlagsdokument vil bli sendt ut en uke – 7 dager – før selve årsmøtet.

Vi håper virkelig at så mange som mulig av våre medlemmer ønsker å komme på Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren sitt årsmøte for 2019. Møt opp og ta del i den viktige demokratiske prosessen som vårt årsmøte er.

Leave a Reply