Skip to main content
DNNJ

Skattefradrag for pengegave til frivillig organisasjon

Visste du at hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon, kan du få fradrag på skatten for det?
Så langt har vi tatt inn 315 dyr (!) i 2023. Dette kunne vi ikke greid uten donasjoner – Tusen takk til en og hver av dere!
Til alle dere som har gitt oss pengegaver på totalt 500,- eller mer i 2023 og ønsker skattefradrag:
Vi ber dere sende oss en e-post med fullt navn, adresse og personnummer slik at vi kan få registrert donasjonen(e), så dere får skattefradraget dere har rett på. Dersom du ikke ønsker å sende personnummer skriftlig kan du sende oss e-post med telefonnummer, så avtaler vi tidspunkt for en telefonsamtale for å få nødvendig data.
Dere som har gitt oss denne informasjonen tidligere i år, kan se bort fra oppfordringen – vi gjenbruker data for hele året.
Vi gjør dere oppmerksomme på at de giverne som ikke sender oss personnummer heller ikke vil kunne få skattefradraget for pengegavene sine, da denne opplysningen er nødvendig for at det skal bli registrert hos skatteetaten.
Send e-post til vår adresse nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no og merk med tittel «Skattefradrag 2023».
Eventuelle spørsmål rundt skattefradrag sendes til oss via e-post.

Leave a Reply