Skip to main content

Bli aktiv

Siden vi er en privat, veldedig forening er vi helt avhengige av både økonomisk og praktisk støtte fra dyrevenner. Det er deres bidrag som holder alt i gang. Dersom du ønsker å bli et aktivt medlem så har du mange valgmuligheter. En frivillig er bare så aktiv som han/hun ønsker å være, og det er stor variasjon på både antall ting man kan gjøre, samt graden av virkelig arbeid det innebærer. Det er ingen krav at du er medlem eller støtter oss økonomisk for å være frivillig.

Skattefradrag

Rene pengegaver og fjernadopsjon kommer innunder regelen om skattefradrag til frivillige og veldedige organisasjoner jf. skatteloven § 6-50. Dette innebærer at beløp mellom kr 500 og 30 000 gitt til Dyrebeskyttelsen Norge (foreningen under ett) kan trekkes fra skatten din årlig. Medlemskontingenten er ikke en del av denne ordningen.

For at vi skal oppfylle lovens krav, må vi rapportere inn hvilket beløp vi har mottatt i januar hvert år. Det er vårt sekretariat hos Dyrebeskyttelsen Norge som står for innrapporteringen, så vi oversender lister til dem i januar hvert år over våre givere. Dersom du ønsker å få fradrag på skatten må du sende oss en e-post med fullt navn og personnummer, slik at vi kan få registrert donasjonen(e) – så dere får skattefradraget dere har rett på.

Vi gjør dere oppmerksomme på at de giverne som ikke sender oss personnummer heller ikke vil kunne få skattefradraget for pengegavene sine, da denne opplysningen er nødvendig for at det skal bli registrert hos skatteetaten.

Alle frivillige hos Dyrebeskyttelsen Norge må underskrive lojalitets- og taushetserklæring, samt gjøre seg kjent med våre etiske retningslinjer og vedtekter.