Skip to main content

Fosterhjem

For at vi skal kunne hjelpe de dyrene som kommer til oss er vi avhengige av å ha mange, gode fosterhjem i beredskap. Det vil i hovedsak gjelde katter, men vi får også inn kaniner og en sjelden gang andre dyr. I sommersesongen får vi også inn kattungekull – både med og uten mødre, og morløse ungekull som i tillegg vil trenge kontinuerlig tilsyn.

Vi ønsker at fosterhjemmene selv står for utstyr, mat og dostrø til dyrene. Vi er heldige og får gratis fôr innimellom, og dette vil naturligvis gis ut til de fosterhjemmene som ønsker det. Alle utgifter til veterinær og medisiner betales av oss. Vi kan også bidra med transport ved behov.

Det stilles ikke store krav til hva du har – det kreves verken forhåndskunnskaper, bil/sertifikat eller et svært hus på landet. Med hjerterom, et dyrevennlig hjem og opplæring/oppfølging fra oss er vår erfaring at de fleste kan utgjøre et godt fosterhjem. Det viktigste du bidrar med er kos, lek og sosialisering av de firbente.

Når et nytt fosterhjem blir opprettet vil en representant for oss komme hjem på besøk til en rutinemessig hjemmesjekk og det blir skrevet en avtale mellom oss og fosterhjemmet.

Varigheten av fosterhjemsperioden vil kunne variere, men vi vil alltid jobbe aktivt for å finne permanente hjem til de dyrene vi til enhver tid har inne. Dersom du ikke ønsker å binde deg for en lengre periode er det også en mulighet å stille som nødhjem. Dette er hjem som tar vare på et innkommet dyr inntil vi får plassert det i fosterhjem. Vilkårene for nødhjem er de samme som for fosterhjem.

Her kan dere se den informasjonen som går ut til alle som melder seg som nytt fosterhjem. Dersom dette kunne være noe for deg ber vi deg ta kontakt på epost nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no og presentere deg selv, så kan vi ta en prat og finne ut om det å være fosterhjem er noe for deg.