Skip to main content

Hvorfor kastrere/sterilisere?

Hvordan kastrere? (Deler av teksten er hentet fra dyr.no)

Hvorfor man kastrerer og hva man må ta hensyn til før/etter kastrering varierer fra dyreart til dyreart.

Det er stor forskjell på for eksempel kastrering av katt og hund. Dersom du er katteeier så er det rett og slett uansvarlig å la katten være ukastrert dersom den er ute, men dersom du er hundeeier må du forholde deg til «Lov om Dyrevelferd».

Katt og kanin

I Norge i dag er det dessverre et økende dyrevernsproblem i forhold til hjemløse katter, og kaniner følger dessverre også godt etter. Dyrebeskyttelsen Norges avdelinger tar seg hvert eneste år av hundrevis av katter og i dag er tallet over 4000 katter i året som får hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges avdelinger. Heldigvis er ikke tallet like høyt når det gjelder kaninen enda, men dersom ikke den negative trenden med kanindumping stanser snart, så er kanskje dette også fremtiden for kaninen.

Kastrering av både katt og kanin er et relativt enkelt inngrep som kun i sjeldne tilfeller medfører komplikasjoner.  Som regel går både operasjonen og tiden etter inngrepet veldig bra og dyret får smertestillende og skal være godt smerte lindret.

For å få gjort noe med problemet med hjemløse katter og kaniner så er kastrering en av veldig få løsninger, og DU kan bidra til å stanse problemet ved å få din egen katt eller kanin kastrert.

Hvorfor kastrere?

  • For å forhindre flere hjemløse katter og kaniner
  • Kastrerte katter slåss mindre og vil ikke parre seg
  • Faren for dødelige virussykdommer minsker
  • Katten streifer mindre, og det blir mindre sjanse for å komme ut for ulykker
  • Hunnkatten slipper p-piller som øker risikoen for jursvulster
  • Du kan forhindre nabokrangler fordi en ukastrert hannkatt har sterkere urinlukt og     behov for å markere seg
  • Fordi da velger du det som er best for din katt og andre katter
  • Risikoen for livmorkreft hos hunnkaniner fjernes, en risiko som ellers er opp mot 80%
  • Fjerner hormonell adferd og urenslighet hos kaniner

Hund

Når det gjelder hund og kastrering må man som eier ta utgangspunkt i ” Lov om dyrevern”.

”Kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner”.

Det betyr at en beslutning om kastrering av hund skal tas i samråd med veterinær.

Kastrering eller sterilisering?

Man kan kastrere, og også sterilisere, både hanndyr og hunndyr. Kastrering og sterilisering er to forskjellige inngrep som begge gjør dyret sterilt, men virkningen av inngrepene er noe forskjellig.

Kastrering er det vanligste inngrepet. Her fjernes de kjønnsproduserende kjertlene og dyret mister både trangen til å lete etter make, behovet for å markere og selvfølgelig muligheten til å formere seg.

Ved sterilisering mister dyret evnen til å formere seg, men dyret vil fortsatt ønske å finne seg en make og fortsatt ha trang til å sloss for å markere sitt område.

Det er de færreste som i dag velger å sterilisere dyret sitt, og vi anbefaler kastrering da dette også gjør at dyret blir roligere av seg, mer hjemmekjær og man unngår uønsket adferd som markering, slåssing, kattejammer o.l..

Informasjon om Dyrebeskyttelsen Norge sin kastreringskampanje våren 2014 og vårt arbeid rundt dette temaet: Info om Dyrebeskyttelsen Norge – kastreringskampanje

Til slutt vil vi anbefale alle som har katt å lese denne artikkelen:
Artikkel myter, Nei – katten din MÅ ikke få et kull med kattunger