Skip to main content

Om oss

Om Dyrebeskyttelsen Norge (hentet fra Dyrebeskyttelsen Norge sin hjemmeside):

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr ikke skal defineres som «ting», men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener.

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med lokalavdelinger på en rekke steder i Norge. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Dyr utnyttes på utallige måter, også i Norge: I industrier som produserer pels eller kjøtt, i dyreforsøk eller som sirkusdyr. I havet og skogen utsettes de for jakt og fangst. Og som hjemløse lider de under sykdom, skader og kulde. Vi arbeider for at dyr ikke skal defineres som ”ting”, men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener. Vi vil styrke dyrs rettsvern og bedre kunnskapene om dyr og deres behov.

Vi trenger ikke å godta et samfunn der dyr undertrykkes. Dyrebeskyttelsen Norge er dyrenes stemme når de trenger den mest. Men vi trenger flere stemmer. Flere som protesterer når dyr utsettes for urett, flere som er villige til å strekke ut en hånd til dem som er overlatt til seg selv.