Skip to main content

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ) personvern

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ønsker deg velkommen til ditt besøk på vår nettside og din interesse for vår organisasjon og virke, vårt arbeid for god dyrebeskyttelse og dyrevelferd.

Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle nettbaserte aktiviteter i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jærenforegår i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger og datasikkerhet.

Denne databeskyttelsesinformasjonen informerer deg om hvordan Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jærenhåndterer informasjon under besøket på Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jærens nettside, samt behandling av personopplysninger hos Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

Innsamling og behandling av personopplysninger på nettside

Nettstedet til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren kan generelt brukes uten å gi fra seg personopplysninger. Personopplysninger refererer til all informasjon som identifiserer deg, for eksempel navn, e-postadresse eller postadresse. Slike data lagres kun hvis du gir den til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, for eksempel når du registrerer deg som medlem eller adopterer dyr.

Behandling av personopplysninger

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren behandler personopplysninger med formål å registrere medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge, etter utfylt skjema for medlemskap er fylt inn og sendt.

Personopplysninger som vi får tilsendt eller samler inn for å registrere medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge er: navn, e-post, telefonnummer, adresse, ønsket medlemskap og dine kommentarer til medlemskapet.

Dine opplysninger blir behandlet i henhold til samtykke og GDPR Art. 7 Samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakt oss. Ditt medlemskap blir da slettet.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren behandler også dine personopplysninger i Animal Shelter Manager når du adopterer dyr fra oss eller melder deg som fosterhjem.

Dine opplysninger blir behandlet i henhold til GDPR Art. 5. (prinsipper ved behandling av personopplysninger). samt Art. 6, 1 b (lovlighet ved behandling av personopplysninger).

Animal Shelter Manager er en sikker, forvaltet, nettbasert løsning for dyrevern, redningsgrupper og dyrkontroll. Verktøy brukes for å registrere forstehjem samt spore og rapportere om dyr som går gjennom adopsjonsprosessen hos organisasjonen, deres velferd og medisinske krav. Personopplysninger som er lagret i Animal sheltermanager er: Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren samler ikke inn spesielle kategoriske personopplysninger som: rase eller etnisitet, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger, seksuell legning, biometriske data, religiøs eller filosofisk tro, genetiske data og lignende.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren sikrer at alle data skal lagres trygt og tar alle forholdsregler for sikkerhet og for å forhindre uautorisert tilgang til informasjon.

Formål med behandlingen

Med unntak av de tilfeller som er beskrevet her, vil Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren bruke dine personlige data utelukkende for medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge, teknisk administrasjon av nettstedet og for generell kommunikasjon med deg.

Bortsett fra de tilfeller som er beskrevet her, vil Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke overføre dine personlige opplysninger til tredjeparter eller bruke det andre steder.

Personlig informasjon vil aldri bli delt med tredjeparter, unntaket er sikre leverandører som utfører nødvendige tjenester som print, post og fakturatjenester for ditt medlemskap.

De frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet og er bundet av taushetsplikt.

Internasjonal overføring utenfor EU

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren overfører ikke personopplysninger til andre utenfor EU / EEC.

Frihet til å velge

Du kan fritt bestemme hvilken annen type informasjon du gjør tilgjengelig for Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren utover den informasjonen du gir i skjema for medlemskap.

Hvis du har endret dine personopplysninger (for eksempel postnummer, e-postadresse eller postadresse), kan du logge inn på Dyrebeskyttelsen Norge Mine Sider eller kontakte Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren for å korrigere eller oppdatere opplysningene.

E-post: nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no

Cookies (informasjonskapsler)

Cookies er små filer som er midlertidig er plassert på harddisken din. De brukes kun for å få informasjon om bruken av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren sin nettside. Dette gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen automatisk neste gang du besøker Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren sin nettside.

Avhengig av innstillingene dine, kan nettleseren din automatisk godta informasjonskapsler.

Du kan imidlertid endre nettleserinnstillingene når som helst og bruke vårt nettsted uten informasjonskapsler.

Kontaktskjema

Ved innsendelse av kontaktskjema må navn, epost og telefonnummer oppgis for at vi skal kunne selektere samt besvare henvendelsen. Informasjonen sendes direkte til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren og blir ikke mottatt av databehandler. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren har rutiner for arkivering av disse henvendelsene. I saker som omhandler personsensitiv informasjon, vil disse slettes eller arkiveres i henhold til Datatilsynets retningslinjer.

Donasjoner

I henhold til norsk lov skal alle organisasjoner registrere pengegaver de mottar.Alle pengegaver mellom 500 kr og 30 000 kroner (beløpsgrense 2019) kan trekkes fra på skattemeldingen. Beløpsgrensen kan variere fra år til år.

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren rapporterer inn alle gaver der vi har kontaktopplysninger og personnummer på giver. Dyrebeskyttelsen Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven.

Det er frivillig å oppgi personnummer til oss.

Sikkerhet

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren tar forholdsregler for å beskytte dine personlige data mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulering og uautorisert tilgang. Dette gjøres selvsagt i samsvar med lovbestemt databeskyttelsesregulering av EU og Datatilsynets retningslinjer for IKT-sikkerhet.

Sletting av personopplysninger

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren kan ha personopplysninger om deg hvis du har eller har hatt et medlemskap hos Dyrebeskyttelsen Norge, er eller har vært fosterhjem eller har adoptert dyr fra oss.

Personopplysninger hos Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren blir slettet:

  • Når du ikke lenger er medlem i Dyrebeskyttelsen Norge
  • Eierskifte på adoptert dyr (du må ta kontakt med oss)
  • Dyret lever ikke lenger (du må ta kontakt med oss)
  • Kontrakter i henhold til arkivloven

Lenker til andre nettsteder

Disse personvernreglene gjelder for http://www.dnnj.no, et nettsted for Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren. Nettstedet kan inneholde lenker til andre sider utenfor Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

Hvis du forlater nettstedet til Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, anbefales det å lese nøye gjennom personvernreglene for hvert nettsted som samler personopplysninger.

Tredjepartsleverandører

Alle tredjepartsleverandører av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren og Dyrebeskyttelsen Norge har inngått Databehandleravtale. Denne avtalen sikrer din beskyttelse i henhold til:

Personopplysningsloven § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kap.2

I henhold til «Generell databeskyttelsesforskrift» er EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 Artikkel 28, Artikkel 49 (1), Artikkel 32 (1).

Rett til informasjon

Har du har spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss:

E-post: nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no

Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker de til. Du kan selv se hvilke personopplysninger vi har om deg ved å logge deg inn på Dyrebeskyttelsen Norge Mine Sider

På forespørsel vil du bli informert skriftlig i henhold til gjeldende lover om hvilke personopplysninger Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren har om deg.

Endringer i personvernerklæringen

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren kan oppdatere personvernreglene på dette nettstedet, så det anbefales at du sjekker denne siden ved jevne mellomrom.